ÚVODNÍ STRANA NAŠE ŠKOLA VÝUKA PŘEKLADY


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jazyková laboratoř se zavazuje zajišťovat výuku v dohodnutém rozsahu, a to v co nejvyšší kvalitě. Dále opatří potřebné studijní materiály a didaktické pomůcky a vytvoří vhodné podmínky pro výuku. Poskytne posluchačům veškeré požadované informace. Na přání zapůjčí materiály ze školní knihovny.

Posluchač se zavazuje docházet do výuky pravidelně a včas, neúčast omlouvat, spolupracovat v hodině. Dále se zavazuje nekouřit v prostorách Jazykové laboratoře ani jinde v budově, udržovat čistotu a pořádek.

Naši posluchači obdrží poukázky na 10% slevy k nákupu učebnic a jiných knih v knihkupectví LITERA, Divadelní 6 (poskytujeme do vyčerpání poukázek).

Na výuku ve firmách uzavíráme smlouvu. Individuální výuka na smlouvu nebo dohodou.

Výše kurzovného na základě vzájemné dohody.

Číslo účtu: 102547621/0100

Pro platby převodem použijte přidělený variabilní symbol (přidělujeme při zápisu).JAZYKOVÁ LABORATOŘ, Grohova 54, 602 00, Brno, e-mail: jazlab@jazlab.cz
tel.: 543 246 163, fax: 543 247 560, mobil 721 771 245
Číslo účtu: 102547621/0100