ÚVODNÍ STRANA NAŠE ŠKOLA VÝUKA OBCHODNÍ PODMÍNKY


PŘEKLADY

Z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny překládáme běžné texty i obsahově náročné texty vědecké, zejména uměnovědné a jazykovědné, texty technické, zejména strojařské a stavařské, a dále texty právnické a ekonomické. Překlad můžeme opatřit kulatým razítkem soudního tlumočníka.

Vzhledem k naší specializaci na němčinu a stálé spolupráci s rodilým mluvčím můžeme garantovat přesnost překladu i odpovídající stylistickou úroveň cílového textu.

TARIFY ZA SLUŽBY

Překlady: od Kč 300,- za normostranu (= 1800 znaků včetně mezer) v závislosti na povaze textu.

Pro firmy: menší zakázky na základě potvrzené objednávky; při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci na základě smlouvy podepsané oběma stranami.

Pro soukromé osoby: menší zakázky na základě dohody; při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci na základě smlouvy podepsané oběma stranami.

Zadavatel je povinen dodat podklady včas a úplné a umožnit překladateli případné konzultace.JAZYKOVÁ LABORATOŘ, Grohova 54, 602 00, Brno, e-mail: jazlab@jazlab.cz
tel.: 543 246 163, fax: 543 247 560, mobil 721 771 245
Číslo účtu: 102547621/0100